ഹരി: ശ്രീ ഗണപതയേ നമ: അവിഘ്നമസ്തു ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമ:

Sunday, 25 November 2012

ഞാൻ പാടിയ ഒരു പാട്ട്...

2 comments:

  1. മനോഹരമായിട്ടുണ്ട് ആശംസകൾ

    ReplyDelete
  2. കൊള്ളാം ....ഭാവിയുണ്ട് ..ഇനിയും പാടുക ആശംസകള്‍ ..

    ReplyDelete